Září - naše práce pro organizace

05.10.2012 20:28

V měsíci září jsem mimo jiné prováděli společně s MPO odchyt dvou ovcí, které ztratil dopravce při jejich přepravě /1. na ul. Pasteurova, 2. na ul. Fibichova/, zajišťovali jsme jejich dočasné ustájení a transport.

Dále jsme prováděli 5 zásahů pro OŽP.

Veškerou odbornou péči zajišťovala Veterinární klinika MVDr. Michael Mazoch s.r.o.