Ceník služeb pro veřejnost

Minimální taxa v denních hodinách 250,- Kč

Minimální taxa v nočních hodinách 350,- Kč

Dálková taxa  28,- Kč/km

Denní taxa v pracovní dny 35,- Kč/km

Denní taxa ve dnech prac. klidu 40,- Kč/km

Noční taxa 45,- Kč/km 

Nakládka pacienta 50,- Kč

Vykládka pacienta 50,- Kč

Manipulační poplatek 100,- Kč

Běžné mytí a desinfekce vozidla po pacientovi 50,- Kč

Složité mytí a desinfekce vozidla po pacientovi 100,- Kč

CENY ZÁKROKŮ A ODCHYTU NA VYŽÁDÁNÍ