Zajímavosti říjen 2016 - leden 2017

11.01.2017 21:00

V průběhu podzimu a počátku zimy jsme mimo každodenní ošetření pacienů v terénu (od běžných vakcinací, různá interní onemocnění až po nezvykle časté euthanasie na sklonku roku) poskytli pomoc kříženci psa středního plemene v obci Drahanovice, kterého srazilo v nočních hodinách auto. S komplikovanou zlomeninou pánve byl následující den předán šťastným majitelům. V listopadu nás požádala obec Paseka o odborné ošetření psa NO po autonehodě, ten byl s podezřením na frakturu páteře přepraven na kliniku a odtud druhý den předán do útulku v Olomouci již chodící. Úraz páteře byl naštěstí vyloučen a v následujících dnech byli nalezeni majitelé. V prosinci jsme asistovali u dalších tří zranění po autonehodách, zlomeniny pánevních končetin a břišní poranění. Pro Městskou policii Olomouc jsme prováděli odchyt křížence velkého plemene, toho nálezce vzal k sobě do bytu, ale již nechtěl dobrovolně opustit kuchyň. Po odchytu byl převezen do Městského útulku. V obci Hněvotín jsme prováděli odchyt psa středního plemene, který agresivně ohrožoval ciklisty. Po odchycení byl převezen do obecního kotce. Začátkem ledna jsme asistovali Krajské veterinární správě při podezření na aviární influenzu u nemocné labutě na ul. Blahoslavova, toto onemocnění bylo později vyloučeno vyšetřením v lab. MPO nás přivolala k poraněné kachně nalezené na ul.Pavelkova. ZOO Olomouc nás požádala o ošetření lamy po porodu a kondora havranovitého s chron. onemocněním kloubu. Veškerou lékařskou péči zajišťujeme ve spolupráci s týmem Veterinární kliniky MVDr. Michaela Mazocha s.r.o.