Průřez zajímavostmi leden až květen 2018

06.06.2018 16:37

Začátek letošního roku neprovázely, tak jako v minulých letech, odchyty vystrašených psů po silvestrovských radovánkách. Ve většině případů se jednalo o problémy chronických a někdy zanedbaných pacientů. V největší míře se jednalo o pacienty s renálním selháním. Pro Městskou policii Olomouc jsme prováděli odchyt agresivního psa v areálu Charity na ul. Řezníčkova, kde velmi agresivně ohrožoval klienty vcházející do objektu. Psa bylo nutné imobilizovat narkotizační zbraní. V průběhu února byl nejzajímavější odchyt psa plemene dobrman, který několik dnů ohrožoval dopravu v okolí obce Tršice, po několika pokusech policie a místní samosprávy jsme byli přivoláni v podvečer do těžkého zasněženého terénu. K psovi se nebylo možné přiblížit na kratší vzdálenost jak 15m, po použití narkotizační zbraně utekl směr Přerov. V terénu mezi chmelnicemi a poli byl podle stop dohledáván několik km, avšak přes veškeré úsilí zaměstnanců obce, PČR a nás bylo 2hodinové dohledávání ukončeno neúspěšně. V polovině února jsme byli vysláni na pomoc hlídce Městské policie Olomouc k chronickému útěkáři-německému ovčákovi, který ohrožoval občany u autobusové zastávky ve Slavoníně, byl imobilizován střelou z foukačky a převezen do útulku v Olomouci. Tento pes byl námi odchycen již potřetí. Majitel není schopen zabezpečit oplocení své firmy. Březen byl ve znamení úrazů-nejzajímavějším byla kočka z Těšíkova, kdy ji majitel v noci nalezel s otevřenou ránou na břiše se zejícími orgány, po poskytnutí první pomoci byla urgentně převezena k chir. ošetření na Veterinární kliniku MVDr. Michaela Mazocha. V měsíci dubnu jsme byli požádáni Městskou policií Šternberk o odchyt kavkazského pasteveckého psa v obci Dolany, kde byl uvázán na hranici svahu ke stromu. Pes byl vemi vystrašený a agresivní, z bezpečtnostních důvodů byl imobilizován narkotizační foukačkou a následně převezen do útulku v Olomouci.  Nezbytnou imobilizací byl narkotizován pes velkého plemene, kterého se nepodařilo odchytit běžnou technikou strážníkům v Olomouci na ul. Chválkovická. Další velkou skupinu případů tvoří epileptici a pacienti po prodělání mozkové mrtvice. Během jara jsme poskytovali první pomoc s následným převozem v několika případech a to vždy v nočních hodinách nejen v Olomouci, ale např. i v Mohelnici. V květnu našich služeb využila i Velká Bystřice, jako jedna z mála neposkvrněných od počátku našeho působení. V zahradách začala páchat toulavá labradorka čistku slepic. Po složitém namlouvání pamlsky byla imobilizována střelou z foukačky a úspěšně odchycena i přes její touhu uniknout nezabezpečenými ploty. I marný výjezd se platí- operační středisko Městské policie Olomouc nás vyslalo na pomoc hlídce, které se podařil odchyt psa velkého plemene, následně jej umístili do boxu ve služebním vozidle, pes však za jízdy rozbil mříže a vnikl do kabiny. Strážníci vozidlo opustili a psa v něm zavřeli. Jelikož se situace stala na dvouproudové silnici ul. Brněnská, měli obavy z útěku psa a možné nehody, raději chtěli využít možnosti imobilizace v autě. Těsně před příjezdem jsme byli informováni o kontaktování a dohledání majitele. Ten pak svého psa z vozidla vytáhl. Pro odbor životního prostředí v Olomouci jsme prováděli 4 výjezdy. Veškerou odbornou veterinární péči zajišťuje pracoviště Veterinární kliniky MVDr. Michaela Mazocha.