Naše práce březen až květen 2016

19.05.2016 10:57

V období od března do poloviny května vybíráme zajímavé případy z teréní práce našeho pohotovostního vozidla. Asistovali jsme při úrazu páteře psa plemene americký buldog, který si přivodil toto zranění uklouznutím na bahnitém terénu. Došlo k ochrnutí pánevních končetin, byl transportován na Veterinární kliniku MVDr. Michaela Mazocha. Na výzvu Městské policie Olomouc, jsme prováděli složitý několikahodinový odchyt psa plemene německého ovčáka, který se zdržoval v poli u obchodního domu Billa, zde několikrát ohrožoval občany u blízkého parkoviště. Úspěšně byl odchycen až po uzavření v zahradě jednoho z místních obyvatel narkotizační foukačkou. Majitelům na ul. Polívkova jsme ošetřili kočku po mozkové cévní příhodě. Pro odbor životního prostředí jsme prováděli celkem 7 výjezdů. Pro obec Paseka jsme prováděli odchyt a převoz psa středního plemene do MÚ OLomouc. Další odchyt toulavého psa jsme prováděli v obci Krčmaň. Nezbytné ošetření si vyžádalo zranění koleních vazů psa plemene boxer majitelů z ulice Zelená v Olomouci. Při pokusu o odchyt toulavého psa soukromou osobou z ulice Kyselovská v Olomouci došlo k jejímu poranění. Zde jsme byli v nočních hodinách přivoláni Městskou policií k odchytu tohoto psa, ten byl imobilizován narkotizační foukačkou a převezen do MÚ Olomouc. Město Litovel v součinnosti s Krajskou veterinární správou a PČR nás vyzvala k asistenci při zabavování týraných koní v obci Měník, kde se v areálu starého statku nacházel agresivní pes, přes kterého nebylo možné provést výkon úřední moci. Tento byl rovněž imobilizován narkotizační foukačkou a převezen do MÚ Olomouc. V nočních hodinách jsme byli vyzváni PČR k ošetření zraněného srnce na ul. Okružní, po srážce s autem. Srnec boj nevzdal a těsně před naším příjezdem od autonehody utekl :) Posledním případem byla nemocná kočka již před sklonkem života, na výzvu MPO byla transportována k ošetření. Veškerou odbornou veterinární činnost zajišťuje Veterinární klinika MVDr. Michael Mazoch, s.r.o.