LEDEN-2015-naše práce pro organizace

16.02.2015 11:28

V uplynulém měsíci jsme prováděli odbornou pomoc při řešení autoúrazů dvou koček a jedné srny pro Městskou polici Olomouc. Několik převozů si vyžádali majitelé z okolních obcí. K odchytu psa plemene RTW jsme byli požádáni obcí nedaleko Prostějova. V dnešních dnech jednáme z důvodu modernizace o nákupu nového vozidla. Veškerou odbornou péči zajišťuje pracoviště Veterinární kliniky MVDr. Michaela Mazocha, s.r.o.